BESTUUR

Stichting Literatura werd officieel opgericht door Łukasz Koterba (voorzitter), Małgorzata Woźniak-Diederen (vicevoorzitter), Iwona Mączka (secretaris), Olga Niziołek (penningmeester), Iwona Guść en Anna Maria Boland-Dzbańska (bestuursleden). Ook Ewa van den Bergen-MakalaAnna Rosłoń en Anna Błaśkiewicz zijn bestuursleden.

Voor meer details over de bij Stichting Literatura betrokken personen zie: http://poolseliteratuur.nl/about/.

ZARZĄD

Fundację Stichting Literatura założyli: Łukasz Koterba (prezes), Małgorzata Woźniak-Diederen (wiceprezes), Iwona Mączka (sekretarz), Olga Niziołek (skarbnik), Iwona Guść oraz Anna Maria Boland-Dzbańska (członkowie zarządu). Także Ewa van den Bergen-MakalaAnna Rosłoń i Anna Błaśkiewicz wchodzą w skład zarządu.

Założyciele i zarząd fundacji pokrywają się w dużym stopniu z redakcją strony pisarzemowia.nl. Notki biograficzne członków redakcji i współpracowników – tutaj.

 

VOORZITTER / PREZES 

Łukasz Koterba (NL) /Łukasz Koterba (PL)

aaa duże DOBRE

------------------------------------------------

 

VICEVOORZITTER / WICEPREZES

Małgorzata Woźniak-Diederen (NL) / Małgorzata Woźniak-Diederen (PL)

Goska

------------------------------------------------

 

SECRETARIS / SEKRETARZ

Iwona Mączka (NL) / Iwona Mączka (PL)

maczka

------------------------------------------------

 

PENNINGMEESTER / SKARBNIK

Olga Niziołek (NL) / Olga Niziołek (PL)

OlgaNiziolek1

------------------------------------------------

 

BESTUURSLID / CZŁONEK ZARZĄDU

Ewa van den Bergen-Makala (NL) / Ewa van den Bergen-Makala (PL)

bergen-makała

------------------------------------------------

 

BESTUURSLID / CZŁONEK ZARZĄDU

Iwona Guść (NL) / Iwona Guść (PL)

2013-12-16 17.34.21

------------------------------------------------

 

BESTUURSLID / CZŁONEK ZARZĄDU

Anna Maria Boland-Dzbańska (NL) / Anna Maria Boland-Dzbańska (PL)

anna maria boland

------------------------------------------------

 

BESTUURSLID / CZŁONEK ZARZĄDU

Anna Rosłoń (NL) / Anna Rosłoń (PL)

Photo on 8-14-13 at 11.42 AM

------------------------------------------------


BESTUURSLID / CZŁONEK ZARZĄDU

Anna Błaśkiewicz

------------------------------------------------